Triniy Bomben
Trinity_Gadget.gif

Trinity var en prøvesprengning
av en atombombe under
Manhattanprosjektet.
Sprengingen ble utført
ved Alamogordo i New Mexico,
16. juli 1945. Bomben var på
19 kilotonn og var historiens
første sprenging av et atomvåpen.

info fra:http://no.wikipedia.org/wiki/Trinitypr%C3%B8vesprengningen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License