Undermennesker

Undermennesker var betegnelsen på jøder under andre verdenskrig. Den endelige løsningen som nazistene hadde kommet opp med omfattet utryddelsen av alle jøder. Grunnen til dette var at jødene hadde fått skylden for at Tyskland tapte første verdenskrig. Jødene lå også helt på bunnen av rangstigen til nazistene, med den ariske rase på topp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License