Veien til makta

1.VK

Da 1. VK brøt ut i 1914, meldte Hitler seg til tjeneste i den tyske hæren. Det var etter at han meldte seg til tjeneste i den Tyske hæren han regnet seg som tysker. Tapet i krigen kom som et forferdelig sjokk på han og han mente nederlaget skyldtes forræderi. Han mente forræderne var jødene, kommunistene og sosialistene. Derfor bestemte han seg for å starte i politikken. I 1919, ett år etter at Tyskland hadde tapt 1. VK ble han med i det politiske partiet: ”Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet”, bedre kjent som Nazipartiet. Hitler ble tidlig den ledende mannen i partiet, og han var en veldig flink taler. Derfor var det mange som ble tilhengere av han.

Inflasjon og Kuppforsøk

Det som gjorde at nazipartiet vokste raskt var den store misnøyen etter tapet i 1.VK. Siden Tyskland tapte krigen måtte de betale store krigserstatninger og det ble lite penger til folket. I 1923, var det store inflasjonsåret, og økonomien brøt fullstendig sammen. Pengene ble bare mindre og mindre verdt, og på det verste kunne en amerikansk dollar være verdt fire millioner riksmark.

9. november 1923, i det store inflasjonsåret, prøvde Hitler seg på et kuppforsøk som endte i total fiasko. Dagen før kuppet hadde den bayerske regjeringssjefen, von Kahr, holdt et foredrag. Salen ble omringet av Nazister, og Hitler utropte seg selv til sjef for en ny nasjonal regjering og general Ludendorff til sjef for armeen. Neste dag masjerte ca. 3000 nazister med Hitler og Ludendorff i spissen, fra Burgerbraukeller i retning av regjeringskvartalet. Der møtte de væpnet politi. Hitler ble dømt til fem års fengsel, men sonet bare ni måneder ev den. Tiden han satt i fengselet brukte han til å skrive boka ”Mein Kampf” (min kamp), som utkom i 1925.Boka var en oversikt over nasjonalsosialsimens ideologiske verdigrunnlag. "Mein Kampf" ble nesten som en bibel for nazistene.

Hitlers propaganda

Oppbyggingen fram til 1939:

Bare noen måneder etter at Hitler hadde tatt over makta i Tyskland(januar 1933), opprettet han et nytt departement som skulle ta seg av ”folkeopplysning og propaganda”. Sjefen ble Joseph Goebbels, Hitlers betrodde medarbeider fra kamptiden.

Dette var første gang det hadde vært et eget departement for propaganda i et land. Hitler var den først som innså betydningen av noe sånn som kunne få kontroll med massemedia.

Den totale propaganda:

Propagandaen skulle utføres med den ytterste konsekvens. Den skulle gjennomsyre hele landet, og innflytelsen skulle være sterk i alle ledd. De skulle spesielt få med seg de unge, som var Tyskland’ s håp for fremtiden.

Opp gjennom kamptiden i 20-årene hadde Goebbels vist at han behersket mediene mer enn noen andre. Han tok i bruk ny teknologi i Hitlers tjeneste; utnyttet presse, film, plakater og moderne kommunikasjonsmuligheter for å kontrollere og dirigere massen. Etter hvert fikk han sjansen til å utøve den samme kontrollen med hele statsapparatet i ryggen.

Egentlig så det ut som at Goebbels departement lyktes. Helt til krigens siste slutt virket det som at hele Tyskland stod sammen og sluttet opp om Hitler. Tyskland trodde på hans visjoner, om den endelige seier, selv om byene ble bombet og soldatene gikk til grunn. Ungdommen beholdt sin fantastiske tro på Tyskland’ s visjon.

frim09.GIF
Et bilde Goebbels brukte under propagandaen

Bakgrunnen:

Mange har pekt på at tyskerne tradisjonelt sett har vært alt for svake for patriotiske slagord som ”plikten kaller”, ”soldatenes ære” og ”død en ærefull død for fedrelandet”. Men dette var også tilfellet i andre europeiske land på denne tiden, og er på ingen måte hele forklaringen.

Først og fremst var det bevisst holdning og ideologi som lå bak. Hitler så på propagandaen som et politisk våpen, og utnytten det i strategi. Senere ble det et militært våpen, på linje med de væpnede styrkene og etterretninger.

Hitlers prinsipp:

Hitlers hovedprinsipp var at propagandaen skulle være enkel. Den skulle konsentrere seg om noen få temaer, og gjenta disse om og om igjen. Den skulle appellere til følelsene og ikke fornuften, de skulle gå til magen og ikke til hodet.

Målet hans var massene, og ikke de med utdannelse. Det inneholdt ikke lange og teoretiske diskusjoner om ideologiske emner, men korte retoriske artikler med patriotiske emner og slagord.

Etter at kampen om makta i Tyskland startet, fikk ikke Hitler til propagandaen slik han ønsket, og derfor utnevnte han Joseph Goebbels til sin propagandaleder.

Goebbels strategi:

Goebbels hadde studert den italienske fascismen og den måten de hadde bygget opp Mussolini. Han innså at han måtte bygge opp Hitler på en lik måte, tilpasset de særtyske tradisjoner. Han ville at Hitler skulle fremstå som et supermenneske, men likevel være en mann av folket. Derfor måtte føreren fremstå helt alene, høyt hevet over folkemassene, og kunne blande seg med folkemassene når de hyllet han.

18813.gif
Dette er et bilde av Joeseph Goebbels

Hitler får makta

30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler - eller statsminister, som det heter på norsk. Det var bare tre nazister med i regjeringen, derfor trodde resten av regjeringen at de hadde kontroll på Hitler, men de tok feil. Ca. en måned etter at Hitler var kommet til makta, brant Riksdagsbygningen- som er det samme som vår stortingsbygning. Nazistene ga kommunistene skylden, og satte i gang en jakt på kommunister og sosialister over hele landet. Etter terror, gatekamper og arrestasjoner satte Hitler alle andre Partier ut av spill. Etter bare noen måneder ble han Tyskalnd's diktator og kalt "Der Führer" som betyr føreren eller lederen.

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License