Versaillestraktaten

Versaillestraktaten er en fredsavtale som ble skapt under fredskonferansen i Paris i 1919. Denne avtalen førte til den offisielle slutten på første verdenskrig. Traktaten krevde blant annet at Tyskland påtok seg ansvaret for krigen og at de dermed måtte betale store beløp i krigserstatninger.

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten
http://www.snl.no/Versailles-traktaten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License