Viktige personer og ideologier

Skriv et lite portrett om Chamberlain, Churchill, Hitler, Mussolini og Stalin, og knytt disse personene til viktige hendelser i forkant av, under og like etter 2. verdenskrig.
Forklar hva nazisme, fascisme og kommunisme er.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License